Akademia Rycerska - odzyskała swój blask

Deklaracja dostępności

Sala Królewska - sztukaterie sklepienia oraz para putt unosząca ponad monogramem WII (Wilhelm II) koronę cesarską - przed renowacją
Sala Królewska - sztukaterie sklepienia oraz para putt unosząca ponad monogramem WII (Wilhelm II) koronę cesarską - po renowacji

Sala Królewska - sztukaterie sklepienia oraz para putt unosząca ponad monogramem WII (Wilhelm II) koronę cesarską