before
after

Sala Królewska - dekokracje wnęki okiennej