Akademia Rycerska - odzyskała swój blask

Deklaracja dostępności

Neobarokowa dekoracja XVIII-wiecznego kominka z inskrypcją poświęconą fundatorom - przed renowacją
Neobarokowa dekoracja XVIII-wiecznego kominka z inskrypcją poświęconą fundatorom - po renowacji

Neobarokowa dekoracja XVIII-wiecznego kominka z inskrypcją poświęconą fundatorom - cesarzowi Wilhelmowi II oraz kuratorowi Akademii Karlowi von Kaspothowi, których herby widnieją na tarczach podtrzymywanych przez putta