before
after

Dekoracja wieńcząca pierwotnie portret cesarza Wilhelma II z jego inicjałem