before
after

Sala Królewska – neobarokowa dekoracja XVIII-wiecznego kominka zwieńczona napisem fundacyjnym oraz monogramem RA (od niem. Ritter Akademie)