Akademia Rycerska - odzyskała swój blask

Deklaracja dostępności

Sala Królewska – neobarokowa dekoracja XVIII-wiecznego kominka zwieńczona napisem fundacyjnym oraz monogramem RA (od niem. Ritter Akademie) - przed renowacją
Sala Królewska – neobarokowa dekoracja XVIII-wiecznego kominka zwieńczona napisem fundacyjnym oraz monogramem RA (od niem. Ritter Akademie) - po renowacji

Sala Królewska – neobarokowa dekoracja XVIII-wiecznego kominka zwieńczona napisem fundacyjnym oraz monogramem RA (od niem. Ritter Akademie)