before
after

Łącznik pomiędzy skrzydłem tzw. starej ujeżdżalni projektu Christiana Gottlieba Hertla (1709) a skrzydłem północnym (1738)