Akademia Rycerska - odzyskała swój blask

Deklaracja dostępności

Pomnik uczniów i wychowawców szkoły poległych podczas I wojny światowej usytuowany na dziedzińcu Akademii - przed renowacją
Pomnik uczniów i wychowawców szkoły poległych podczas I wojny światowej usytuowany na dziedzińcu Akademii - po renowacji

Pomnik uczniów i wychowawców szkoły poległych podczas I wojny światowej usytuowany na dziedzińcu Akademii