before
after

Wnęki okienne z dekoracją sztukatorską