Akademia Rycerska - odzyskała swój blask

Deklaracja dostępności

Wnęki okienne z dekoracj sztukatorską - przed renowacją
Wnęki okienne z dekoracj sztukatorską - po renowacji

Wnęki okienne z dekoracj sztukatorską