before
after

Wnęki okienne z dekoracj sztukatorską