Akademia Rycerska - odzyskała swój blask

Deklaracja dostępności

Akademia Rycerska

Monumentalny gmach Akademii Rycerskiej powstał w latach 1709-1738. Najstarszą jego częścią jest ujeżdżalnia wzniesiona w 1709 roku według projektu nauczyciela Akademii Chrystiana Gottlieba Hertela. Parter obiektu zajmowała sala maneżowa, piętro - sala do nauki fechtunku i tańca. W latach 1902-1905 staraniem ówczesnego kuratora Carla Augusta von Kospotha w górnej kondygnacji powstała aula szkolna poświęcona cesarzowi Wilhelmowi II, nazwana Salą Królewską (Königssaal). Od momentu otwarcia w 1904 roku Sala Królewska przez 40 lat służyła szkolnej społeczności. W latach 1945-1978 sala była zajęta i użytkowana jako pomieszczenie magazynowe przez Północną Grupę Wojsk Armii Radzieckiej. Zwrócona, wraz z całym kompleksem, w 1978 roku polskiej administracji doczekała się zakończonej w 2015 roku renowacji. Zakres prac konserwatorskich obejmował m.in. dezynfekcję, odgrzybienie ścian i sklepienia, konserwację kominka oraz bogatego wystroju sztukatorskiego łącznie z uzupełnieniem zniszczonego detalu.

Jeden z najznakomitszych na Śląsku zabytków architektury barokowej powrócił do dawnej świetności. Udało się przywrócić blask gmachowi o wielkiej historii i znaczeniu dla miasta, który służyć będzie kolejnym pokoleniom legniczan, stając się przedmiotem ich dumy.

Akademia Rycerska

W latach 1991-2015 na rewitalizację Akademii Rycerskiej wydatkowano prawie 59 mln złotych, z czego 52 mln zł pochodziło z budżetu miasta.

Pozostałą kwotę uzyskano dzięki wsparciu następujących instytucji:
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
- Dolnośląski Urząd Wojewódzki
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
- Fundacja KGHM Polska Miedźautorzy zdjęć:
fot. Marek Wawrzkiewicz (KAMEX), Dariusz Berdys (ROWI), archiwum UM Legnica